V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla:

 
 • K vyšetření se vždy předem objednejte (tel.č. 739 100 318, email: detskylekar.poruba@seznam.cz)
 • Pokud se nedovoláte napiště SMS.
 • Nechoďte do ordinace bez předchozí domluvy!
 • Žádosti o různá potvrzení posílejte emailem ev. formou sms.
 • K vyšetření se dostavte včas, při zpoždění se musíte objednat znovu.
 • Vstupujte až na výzvu personálu, dodržujte jeho pokyny.
 • Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. s jedním doprovodem u nezletilých a osob ZTP
 • Zakryjte si ústa a nos.
 • Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdr. zařízení.
 • Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …
 • Vaše dítě držte u sebe, dítě nesmí na nic sahat.
 • Ve zdr. zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.
 • Při použití WC dodržujte hygienické zásady.
 • Použité jednorázové kapesníky si odneste.
 • Použité dětské pleny si odneste.
 • Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem.…
 • Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky!

 

Z důvodu naplnění kapacity ordinace nepřijímáme nové pacienty.

Děkujeme za pochopení!

 

Logo ambulance je chráněno autorskými právy ordinace a pana Adolfa Dudka - www.adolfdudek.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.2.2021 končí možnost objednávání termínu na PCR Covid19 testy cestou praktických lékařů. Nově lékaři vystavují pouze elektronickou žádanku. Na jednotlivá odběrová místa se pacienti registrují sami. WEB PRO REGISTRACI:
https://testovani.uzis.cz/

POSTUP PŘI KONTAKTU S POZITIVNÍ OSOBOU NA COVID 19

1. 

Všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby
v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření ve smyslu
§2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;

2. 

u těchto osob,  se provede v rozmezí 5. až 7. dne
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou
, nejpozději však do 10. dne,
RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2;
3. 

v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků
onemocnění COVID-19 karanténní opatření po 10 dnech ukončí;
4. 

v případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního
kontaktu
s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob
ukončí bez provedení testu za 14 dnů
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou;
5.

v případě, že se v době nařízeného karanténního opatření u osoby objeví klinické
příznaky onemocnění COVID-19, provede se RT-PCR test
; v případě, že karanténním
opatřením byl nařízen pouze lékařský dohled, po zjištění klinických příznaků se
neprodleně nařídí karanténa;
6. 

v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu provedeného podle bodů 2, 3 nebo 5
nařídí izolaci podle čl. I.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

MUDr. Květoslava Kacířová
Otakara Jeremiáše 1973/4
Ostrava Poruba
708 00


+420 739 100 318

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode