Očkování Dětí

Obecně o očkování

Kalmetizace - očkování proti TBC

Základní informace o infekcích v rámci očkovacího kalendáře -

Obecně o očkování

Očkování je stále diskutované téma. Někteří jsou jeho velkými nadšenci a očkovali by proti všemu, jiní zase nechtějí očkovat vůbec. Určitě lze najít zlatou střední cestu, Než uděláte některá neuvážená rozhodnutí je vhodné se poradit s někým, kdo tomu opravdu rozumí. Nejčastěji je to váš pediatr, s kterým můžete celou situaci v klidu probrat a pak se teprve dle vlastního uvážení rozhodnout.

V poslední době je velká móda brojit proti očkování. Jeden z argumentů je, že je to velký zásah do imunitního systému dítěte, což je určitě pravda. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, co by pro dítě znamenala nemoc, proti které má být očkováno. V dobách, kdy děti umíraly na záškrt nebo tetanus by nikoho ani nenapadlo, že by někdo odmítl možnou očkovací látku. Já sama ještě pamatuji případy epiglotitid, způsobené Haemophilem, který je nyní zařazen do povinného očkování. Jednalo se o život-ohrožující otok hrtanové příklopky. Děti musely být ihned zaintubovány, jinak se udusily. I když to dnes vypadá, že očkování přibývá, neboť se používá více očkovacích látek, celková antigenní zátěž je o dost menší než v minulých letech. Tím, že se jednotlivé vakcíny spojují do jedné, může být použito menší množství antigenů, které vyvolá stejnou imunitní odpověď.

Druhým argumentem je obsah těžkých kovů v očkovacích látkách. Hodně se diskutuje rtuť, která byla obsažena v thiomersalu. Ten se již ve většině vakcín nevyskytuje. Na druhou stranu, co říkáte uvolňování rtuti z amalgámových plomb?

Dalším diskutovaným prvkem je hliník. Ten se používá v anorganické formě, aby vytvořil depo pod kůži, z kterého se postupně uvolňují podněty k tvorbě protilátek. (aby nám očkování zajistilo, co nejdelší ochranu). Jeho množství se neustále snižuje a poslední studie dokonce ukázaly, že množství hliníku podaného během očkování v prvním roce života je menší, než množství hliníku získané z mateřského mléka během 6 měsíců kojení.

Kalmetizace - očkování proti TBC

V novelizovaném znění zákona č. 48/1997 Sb, je s účinností od 1. 4. 2012 stanoveno, že hrazená péče bude podle § 30 odst. 2 písm. b) bod 3 výše uvedeného zákona zahrnovat očkování „proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem.

Očkování proti tuberkulóze ze zákona u novorozenců v riziku do 6 týdnů od narození se provádí na kalmetizačním středisku. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazeno.

Definice rizikového novorozence:  (Příloha č. 3 k Vyhlášce MZ ČR č. 537/2006 Sb.)

  1. Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
  2. Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
  3. Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.

Očkování proti TBC na přání rodičů od 1. 4. 2012 již z veřejného zdravotního pojištění hrazeno není!

Idelální období pro očkování je mezi 3. a 4. dávkou hexavakcíny (Infanrix hexa nebo Hexacima)

Stanovení smluvní ceny je v kompetenci zdravotnického zařízení.

Zdravotnická zařízení, kde je možno se objednat:

Kontakt

MUDr. Květoslava Kacířová
Otakara Jeremiáše 1973/4
Ostrava Poruba
708 00


+420 596 411 359

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode